LICEUL "DAVID VONIGA" GIROC a primit terenul de construcţie în anul 1734 şi este atestată documentar din anii 1774-1776, învăţători fiind MOISE BALA şi TOMA MOISESCU. Prima şcoală confesională a fost construită pe locul actualului parc al Căminului Cultural, la jumătatea secolului al XIX-lea. A doua şcoală confesională a fost construită în 1899, alături de biserică, în actualul spaţiu al Farmaciei şi al Poştei. La mijlocul secolului al XIX-lea, la Giroc funcţionează ca învăţător MOISE BOTA, cel care tipăreşte primul abecedar românesc cu litere latine în Banat. Prima şcoală de stat (actuala clădire veche a şcolii) s-a construit în 3 etape: 1919, 1927-1928, 1965. Clădirea nouă a şcolii actuale s-a dat în funcţiune în anul 1974. Grădiniţa Giroc funcţionează din 1929 în clădirea vechii şcoli confesionale (actualul spaţiu al Poştei). În anul 1972 grădiniţa se mută în actualul local, iar în anul 2004 se dă în folosinţă un nou corp de clădire pentru grădiniţă. Între anii 2005-2006 se dau în folosinţă corpul de legătură între cele două clădiri ale şcolii, biblioteca comunală şi laboratorul de informatică. În anul 2006 se dă în folosinţă un nou corp de clădire pentru grădiniţa cu program prelungit. În anul 2008 s-a dat în folosinţă noua sală de sport, ce beneficiază de dotări moderne, o tribună de 80 de locuri şi în care se pot practica: fotbal, handbal, baschet, volei, tenis de masă şi tenis de câmp. In anul 2013 s-a infiintat Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc avand o clasa liceala cu profil stiinte sociale. In anul 2015 a fost inaugurata cladirea cresei, functionala pentru un numar de 100 copii. Creşa dispune de cinci dormitoare, trei săli de joacă, o bucătărie dotată cu toate cele necesare preparării hranei celor mici, şase grupuri sanitare. De asemenea, s-a amenajat un cabinet pentru educatoare, spaţiu tehnic, vestiar, cabinet medical şi izolator. De asemenea a fost inaugurata cladirea „After School” cu doua sali de clasa dotate cu calculatoare, tabla smart, videoproiectoare si smart TV, bucatarie, doua birouri si doua grupuri sanitare la standarde moderne.

UTILITĂŢI LA LICEUL "DAVID VONIGA" GIROC

 • 1990 – introducerea apei curente
 • 2001 – introducerea încălzirii centrale cu gaz
 • 2004 – racordarea la canalizare
 • 2005 – schimbarea tâmplăriei din lemn cu uşi şi geamuri termopan
 • 2005 – conectarea la Internet

BAZA MATERIALĂ A LICEULUI TEORETIC „DAVID VONIGA” GIROC

 • 17 săli de clasă
 • Laborator de biologie
 • Laborator de fizică-chimie
 • Laborator de informatică
 • Cabinet de istorie-geografie
 • Bibliotecă
 • Sală de sport
 • Teren de sport bituminat


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF CIOROGARIU” CHIȘODA

În anul 1734, statul austriac donează locuitorilor satului Chişoda un teren pentru construirea şcolii, dar şi 8 iugăre de pământ arabil în folosul învăṭătorului, astfel că un document datat 1 octombrie 1776 (aflat în arhiva Vojevodinei, Sremschi Karhveina Ilirska Kancelaria) şi semnat de Teodor Iancovici, director al şcolilor ilirice din Banat, consemnează existenṭa şcolii din ,,Kishoda’’ aparṭinând de ‘’Temesvar District’’. Ṣcoala mijlocului de secol al XIII-lea din Chişoda era formată dintr-o sală de clasă şi din locuinṭa dascălului. Între anii 1788 şi 1802, în bătrâna şcoală chişozeană au învăṭat scrisul, cititul, cântul şi aritmetica 89 de copii din sat, avându-l ca învăṭător pe Ioan Olariu. Îi urmează la catedră Ioan Iancovici (1813-1819), apoi Ioachim Popovici, fiu al satului, la fel ca şi Ilie Amandia, care terminase Teologia din Arad în 1826. După 1845, dascălii sunt Toma Amandia, apoi Moise Babescu, Simion Moldovan, Terentie Popescu, urmaṭi  de un alt fiu al Chişodei, Traian Ciorogariu, successor fiindu-i Paul Ivi.
În 1892 se construieşte un nou local pentru şcoală. Din acest an funcṭiona ca dascăl Iosif Ciorogariu, din familia Mărcusanilor, după terminarea Preparandei din Arad. Iosif Ciorogariu va fi invăṭător şi  cantor al bisericii între anii 1892-1936. Învăṭătorul Iosif Ciorogariu este cel care va organiza în sat un cor mixt pe 4 voci. Va construi formaṭia de dansuri populare şi tot el va infiinṭa o biblioteca sătească. Tot din iniṭiativa dascălului Iosif Ciorogariu a fost ridicată în anul 1927 Casa Naṭională, dar şi monumentul din marmură neagră închinat memoriei eroilor chişozeni căzuṭi în primul război mondial. Meritele învăṭătorului au fost ca, începând  cu anul şcolar 2006-2007, Ṣcoala cu clasele I-VIII din Chişoda să primească numele de ,,Iosif Ciorogariu’’.