Culegere de referate științifice, exemple de bune practici, parteneriate educaționale prezentate în cardul simpozionului județean.