Furnizare echipamente de protecție individuală de unică folosință, în cadrul Proiectului “Consolidarea capacității unității de învățământ Liceul Teoretic “David Voniga” Giroc în vederea gestionării crizei Covid – 19”, Cod SMIS 149080,Cod și denumire CPV : 18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2), Cod și denumire CPV : 33141420-0 Mănuși chirurgicale (Rev.2)