Numărul de elevi pe clase – Liceul Teoretic ,,David Voniga” Giroc și Școala Gimnazială ,,Iosif Ciorogariu” Chișoda