Furnizare și livrare dezinfectanți în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacității unității de învățământ Liceul Teoretic David Voniga Giroc”, în vederea gestionării crizei COVID-19, cod SMIS 149080, cod și denumire CPV: 24455000-8-dezinfectanți(Rev.2) .