VIZIUNEA NOASTRĂ

„Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi”
John Dewey
Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc este o şcoală cu o tradiţie de mai bine de două secole, în care s-au educat şi format generaţii de intelectuali din localitate. Prima atestare documentară a şcolii din Giroc este în anul 1776.
Astăzi, Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc este o instituţie modernă de învăţământ, orientată spre formarea unor adulţi a căror personalitate să le permită integrarea cu uşurinţă în cadrul valorilor europene şi mondiale. Oportunităţile oferite de instituţie formării abilităţilor, stimulării talentelor şi integrării intereselor tinerilor elevi sunt numeroase.
Ca orice şcoală de tip european, Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc acordă şanse egale tuturor elevilor proveniţi din medii sociale diferite, ale căror mentalităţi şi culturi proprii sunt foarte diverse, şi pe care îi stimulează în descoperirea tradiţiilor, valorilor ştiinţifice şi artistice româneşti în contextul larg al marii culturi universale.

Valorile pe care școala le promovează sunt:
      Voință
      Onoare
      Noblețe
      Inițiativă
      Generozitate

MISIUNEA

Liceul Teoretic „David Voniga” își propune să promoveze un învățământ modern și flexibil, prin îmbinarea tradiției cu inovația, să asigure un mediu educațional competitiv, în vederea formării unor persoane responsabile, capabile să se integreze într-o societate dinamică de tip european.
Şcoala noastră are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie, religie sau tip de minoritate socială. Printr-o ofertă curriculară diversă şi atractivă, printr-un învăţământ centrat pe competenţele cerute de specificul societăţii de azi şi prin pasiunea cadrelor didactice de o înaltă ţinută profesională şi morală, dorim să formăm personalităţi umane complexe.
Misiunea Liceului Teoretic „David Voniga” este:

  • crearea unei noi identităţi şi conturarea individualităţii şcolii prin asumarea unui nou statut, acela de liceu cu profil dominant în filiera teoretică;
  • transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.

ȚINTE STRATEGICE

T1. Perfecționarea cadrelor didactice pentru adoptarea strategiilor didactice interactive, centrate pe elev; perfecționarea strategiilor de management ale echipei manageriale;

T2. Valorificarea valențelor educaționale ale instrumentelor digitale pentru realizarea unei educații de calitate, la standarde europene;

T3. Asigurarea unui climat de siguranță fizică și psihică pentru elevi și cadrele didactice, adecvat derulării optime a activităților școlare și extrașcolare prin reabilitarea și extinderea spațiilor școlare existente;

T4. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin implicarea în proiecte educaționale europene și proiecte de parteneriat la nivel local și național;

T5. Promovarea educației pentru o dezvoltare durabilă.