SCURT ISTORIC

          LICEUL TEORETIC “DAVID VONIGA” GIROC a primit terenul de construcţie în anul 1734 şi este atestată documentar din anii 1774-1776, învăţători fiind MOISE BALA şi TOMA MOISESCU. Prima şcoală confesională a fost construită pe locul actualului parc al Căminului Cultural, la jumătatea secolului al XIX-lea. A doua şcoală confesională a fost construită în 1899, alături de biserică, în actualul spaţiu al Farmaciei şi al Poştei. La mijlocul secolului al XIX-lea, la Giroc funcţionează ca învăţător MOISE BOTA, cel care tipăreşte primul abecedar românesc cu litere latine în Banat.
          Prima şcoală de stat (actuala clădire veche a şcolii) s-a construit în 3 etape: 1919, 1927-1928, 1965. Clădirea nouă a şcolii actuale s-a dat în funcţiune în anul 1974. Grădiniţa Giroc funcţionează din 1929 în clădirea vechii şcoli confesionale (actualul spaţiu al Poştei). În anul 1972 grădiniţa se mută în actualul local, iar în anul 2004 se dă în folosinţă un nou corp de clădire pentru grădiniţă.
          Între anii 2005-2006 se dau în folosinţă corpul de legătură între cele două clădiri ale şcolii, biblioteca comunală şi laboratorul de informatică. În anul 2006 se dă în folosinţă un nou corp de clădire pentru grădiniţa cu program prelungit. În anul 2008 s-a dat în folosinţă noua sală de sport, ce beneficiază de dotări moderne, o tribună de 80 de locuri şi în care se pot practica: fotbal, handbal, baschet, volei, tenis de masă şi tenis de câmp. In anul 2013 s-a infiintat Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc avand o clasa liceala cu profil stiinte sociale. In anul 2015 a fost inaugurata cladirea cresei, functionala pentru un numar de 100 copii. Creşa dispune de cinci dormitoare, trei săli de joacă, o bucătărie dotată cu toate cele necesare preparării hranei celor mici, şase grupuri sanitare. De asemenea, s-a amenajat un cabinet pentru educatoare, spaţiu tehnic, vestiar, cabinet medical şi izolator. De asemenea a fost inaugurata cladirea „After School” cu doua sali de clasa dotate cu calculatoare, tăbla smart, videoproiectoare şi smart TV, bucătărie, două birouri şi două grupuri sanitare la standarde moderne.
În anul 2018, liceul dobândește acreditarea în urma vizitei ARACIP.
          În anul 2020 în urma proiectului realizat de către Primăria Giroc începe reabilitarea și modernizarea clădirii Şcolii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” din Chișoda, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii, Program POR axa 3.1B – proiect ce vizează modernizarea școlilor din mediul rural.
          În perioada 2018 – 2020, are loc reabilitarea și extinderea clădirii pentru Școala din Giroc, Program POR axa 10 – proiect prin care se creează noua şcoală din zona fostelor unități militare.

Profilul actual al şcolii

          Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc continuă să se prezinte ca un liceu de cultură generală cu filieră teoretică. Aceasta cuprinde profilul uman (cu specializarea ştiinţe sociale). Politica managerială, rezultatele educaţionale obţinute şi performanţele profesionale ale corpului profesoral au făcut ca unitatea de învăţământ să-şi câştige un anumit prestigiu în rândul şcolilor de profil din județ şi de asemenea, o imagine comunitară foarte bună.
          În contextul asumării finalităţilor care propun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială, s-a impus necesitatea gândirii unui nou mod de abordare a curriculumului, pornind de la elementele specifice politicii curriculare şi terminând cu cele legate de implementare şi evaluare. Dimensiunile noutăţii avute în vedere în proiectarea curriculară la nivelul şcolii sunt:
•Prioritatea acordată procesului de învăţare şi intereselor elevului;
•Centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază necesare pentru continuarea studiilor şi /sau pentru încadrarea pe piaţa muncii;
•Diversificarea graduală a ofertei curriculare conform profilului şi specializării şi multiplicarea posibilităţilor elevului de a alege;
•Conceperea şcolii ca furnizor de servicii educaţionale în cadrul căreia elevul să fie permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare;
•Creşterea responsabilităţii şcolii faţă de beneficiarii educaţiei, faţă de societatea civilă şi diversificarea implicării acesteia în viaţa comunităţii locale.