Grădinița cu program prelungit Giroc

Grădiniţa din localitatea noastră a luat fiinţă în anul 1929, cu o singură sală de învăţământ, sala care era amenajată în fosta şcoală confesională de lângă biserică. Grădiniţa a fost mutată în două săli de clasă din şcoală, care devin trei săli în anul 1972, când numărul real de copii a crescut considerabil.

Activitatea s-a desfăşurat la cele trei grupe cu trei educatoare, în regim de program normal (8-12), pe parcursul a mai multor ani.

În urma recensământului s-a constatat o creştere a numărului de copii, iar coroborat cu înfiinţarea grupei pregătitoare acest lucru a dus la extinderea grădiniţei cu o nouă sală de grupă, un birou şi o sală de materiale, realizate în anul 2004, când grădiniţa a fost dotată şi cu centrală proprie.

Din evidenţele şi recensământul copiilor, realizat în fiecare an, am constatat o creştere a numărului de copii, dar şi din partea părinţilor au venit multe solicitări pentru înfiinţarea unei grupe cu program prelungit.

S-a analizat această problemă în cadrul Consiliului Local şi s-a primit aprobarea pentru extinderea spaţiului grădiniţei cu săli de grupă şi bloc alimentar, astfel că s-au obţinut aprobările necesare pentru a fi transformate două grupe cu program normal în grupe cu program prelungit.

În data de 1 octombrie 2006 a început activitatea cu program prelungit, personalul de îngrijire fiind angajat de Primăria comunei Giroc.

Programul şi activităţile grădiniţei au fost foarte bine organizate şi acest lucru a dus la o creştere a solicitărilor pentru locurile la program prelungit. În acea perioadă s-au mutat în localitatea noastră multe familii de tineri cu copii, care au solicitat locuri în grădiniţă.

Într-un timp relativ scurt, a crescut numărul de grupe şi a fost necesară o extindere, dar, în acelaşi timp, a fost necesară şi modernizarea localului grădiniţei.

Numărul de copii la grupă fiind din ce în ce mai mare, a fost nevoie de construcţia mai multor săli, mai mari şi mai spaţioase. În anul 2011 a avut loc această extindere a clădirii grădiniţei şi, totodată, modernizarea acesteia.

Astfel, au fost construite trei săli de grupă de 60 mp fiecare, patru grupuri sanitare, separate pentru băieţi şi fetiţe, două vestiare, o sală de mese cu o capacitate de 100 de locuri, iar holurile au fost reamenajate.

Blocul alimentar a fost recompartimentat, astfel că bucătăria are 30 mp, iar oficiile de spălat vase şi cele pentru legume şi carne au fost reamenajate conform standardelor moderne. Mobilierul din sălile de grupă a fost suplimentat, în sala de mese a fost achizi ţionat mobilier nou, la fel şi în bucătărie, care a fost dotată şi cu o hotă profesională.

În acest moment funcţionăm cu şapte grupe de copii, dintre care o grupă cu program normal şi şase grupe cu program prelungit.

Avem 13 cadre didactice şi 11 persoane de îngrijire, asistentă, bucătăreasă şi administrator.
Activitatea în grădiniţă se desfăşoară conform curriculumului preşcolar.

Pe lângă activităţile zilnice, au loc activităţi extraşcolare, opţionale şi cursuri de limba engleză, dansuri moderne şi dansuri populare.

Toate aceste realizări au fost posibile datorită suportului financiar pe care l-am primit de la Primăria comunei Giroc şi de la Consiliul Local, care de fiecare dată au răspuns pozitiv nevoilor copiilor din localitatea noastră.

Copiii noştri sunt primiţi cu căldură şi afecţiune de întregul personal al grădiniţei, care se implică în bunul mers al procesului de educaţie.

Mulţumim tuturor celor care sunt alături de noi în realizarea obiectivelor propuse şi în special aducem mulţumirile noastre Primăriei şi Consiliului Local Giroc, pentru buna colaborare şi sus ţinerea copiilor preşcolari şi a procesului educativ pe care îl desfăşurăm în grădiniţă.

Activitatea in gradinita se desfasoara conform Curriculumului pentru învățământul preșcolar și am insistat mult pe calitatea actului educativ.

Referitor la numărul de copii, care a crescut semnificativ de la un an la altul, ca urmare a faptului că multe familii tinere s-au stabilit în Giroc, a crescut și numărul de solicitări în grădiniță. Acest lucru a făcut ca în anul școlar 2015-2016 să se dea în folosință noul corp de clădire al grădiniței –etaj (la parter aflându-se creșa)-7 săli de grupa, vestiare, grupuri sanitare, birou, cabinet medical, toate cu dotările necesare. Toate acestea au fost posibile datorită suportului financiar pe care l-am primit de la Primăria Comunei Giroc și de la Consiliul Local Giroc.

Cadrele didactice din unitate sunt 20 la număr, dintre care 15 sunt titulare și 5 sunt suplinitoare calificate. În ceea ce privește dezvoltarea profesională a acestora, majoritatea cadrelor au susținut gradul didactic I în învățământ și participă anual la cursuri de formare continuă.

Activitatea din grădiniță se desfășoară conform Curriculumului pentru învățământul preșcolar, fiind completată cu proiecte educaționale, activități de voluntariat, simpozioane, expoziții, parteneriate desfășurate cu alte unități de învățământ din județul Timiș și alte județe vecine. Avem o colaborare foarte bună și desfășurăm multe activități comune cu grădinițe din Kikinda,Grebenac și Vrset-Serbia.

Activitățile extrașcolare ocupă un rol important în cadrul activității didactice, astfel se organizează:

 • plimbări tematice
 • excursii
 • serbări și vizite cu scop informativ
 • participari la diverse festivaluri folclorice
 • activități în care sunt implicati părinții, care ne sprijină în desfășurarea lor.

Cadru didactic coordonator
Lenuţa TERTECI

Grădinița cu program prelungit  Giroc funcționează în comuna Giroc , strada Trandafirilor, nr. 59 cu 9 grupe de copii-4 grupe mici, 4 grupe mijlocii si 5 grupe mari.

Cadrele didactice din aceasta grădinița sunt calificate și majoritatea cu gradul didactic I.

CADRE DIDACTICE:

 • Gupa mică A  –  COVACI IASMINA, LEONTESCU SIMONA
 • Grupa mică B – BLIDĂRAN CLAUDIA, CUSMA MIHAELA
 • Grupa mică C – CAPOTESCU ANA, MANZUR MIHAELA
 • Grupa mică D – FILIP VASILICA , ONOFREI CĂTĂLINA
 • Grupa mijlocie  A – SCRIDON IONELA, CREȚU ANDRADA
 • Grupa mijlocie B – CSERNI CARLA, NICULA ANDREEA
 • Grupa mijlocie C – MITRAN ANDREEA, GERMAN NORANA
 • Grupa mijlocie D – LĂZĂRESCU IONELA, BABESCU LĂCRĂMIOARA
 • Grupa mare A –  BERINDEIU FLORINA, TRĂISTARU FLORICA
 • Grupa mare B –  JIANU ADELINA, IOVANOVICI ALINA
 • Grupa mare C –  MANOLEA ANDREEA, DIMA EUGENIA
 • Grupa mare D –  GHERBAN LAURA, BUTAR ANA MARIA
 • Grupa mare E –  COȘERIU ELISAVETA, MĂNESCU IONELA