Termeni și condiții de utilizare

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului www.liceulgiroc.ro

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Accesarea site-ului, parcurgerea şi utilizarea sa înseamnă că dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Termenii și condițiile de utilizare.

Drepturi de autor. Drepturi de proprietate intelectuală

Liceul Giroc  este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate conceptele integrate în acest site sunt proprietatea liceului sau a unor terţi care au autorizat instituția liceului Giroc să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau conceptelor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor idei şi concepte care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Liceul Giroc este strict interzisă şi constituie infracțiune ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

 Liceul Giroc  îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce alcătuiesc prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la ideile și conceptele prezentate. Acest lucru se poate întâmpla în orice moment, fără preaviz, și, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea liceului, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

Personalul si secretariatul școlii sunt la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie referitoare la programe, metode de învățare, organizare și orice informație o considerați utilă.

Limitarea responsabilității

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz,  Liceul Giroc, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra programelor, serviciilor, ideilor, conceptelor și metodelor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ.

Actualizarea condițiilor generale

Liceul Giroc îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Termenii șu Condiţiile Generale. Modificările şi actualizările făcute în orice moment sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site. Prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

Politica de confidențialitate

În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.liceulgiroc, Liceul Giroc se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularului electronic de solicitare a informațiilor suplimentare.

Liceul Giroc utilizează metode şi tehnici de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate şi asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi decât în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiati, la solicitarea dumneavoastră, de următoarele drepturi:

– de confirmare a faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate.de intervenţie asupra datelor personale;
– de opoziţie asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale oferite în formularul de solicitare de informații suplimentare, respectiv fără vreo motivaţie în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor în scop de marketing direct;

Liceul Giroc îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.liceulgiroc, precum şi Politica de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Date personale

Puteţi parcurge acest site fără a vă dezvălui identitatea sau fără a da nici cea mai mică informaţie în ceea ce vă priveşte.

Informaţiile fără caracter personal pe care ni le veţi comunica vor fi considerate ca fiind neconfidenţiale şi vor putea fi utilizate şi difuzate de către Liceul Giroc afiliaţilor săi şi membrilor reţelei sale comerciale în mod liber, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.

Liceul Giroc nu va procura informaţii care să permită unor terţi să vă identifice personal, exceptând situaţia în care dumneavoastră înşivă vă dați acordul pentru această operațiune.

Aceste informaţii sunt confidenţiale şi păstrate de către Liceul Giroc, afiliaţii săi şi membrii reţelei sale comerciale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

Informațiile fără caracter personal

Informaţiile fără caracter personal pe care ni le comunicaţi cu privire la preferinţele dumneavoastră, interesele principale şi dorințele dumneavoastră sunt utilizate pentru a crea şi a vă propune programe şi servicii adaptate nevoilor dumneavoastră.

Este posibil să obţinem informaţii în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informaţii se referă la tipul de browser pe care îl utilizaţi, la platforma computerului dumneavoastră şi la numele domeniului prin care aveţi acces la site-ul nostru.