Dotari

Şcoala noastră este dotată cu:

  • 39 săli de clasă, luminoase, curate şi călduroase, dotate cu jaluzele interioare, module individuale viu colorate, calculatoare, imprimante, table smart şi table magnetice , videoproiectoare şi aparate de aer condiţionat.

 (poza)

  • Biblioteca şcolară exercită un rol important ȋn orientarea intelectuală a utilizatorilor săi, ȋn informarea şi reţinerea gustului pentru lectură, pentru studiu, ȋn scopul cristalizării unui sitem de informare propriu.

Prin activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de ȋnvăţămȃnt, ȋn ansamblul sau, precum şi a obiectivelor educaţionale pe etape de studiu.

Biblioteca Liceului Teoretic ,,David Voniga” deţine un fond de carte de peste 6000 de volume şi deserveşte un numar de peste 1050 de utilizatori.

                                                                 

  • After school-ul şcolii noastre este dotat cu :

– sală de activităţi, dotată cu tablă smart, TV smart, corpuri de expunere, imprimantă, aer condiţionat, videoproiector,

– sală de calculatoare dotata cu 14 calculatoare, aer condiţionat

– sală de mese care dispune de 60 de locuri şi aer condiţionat

– sală profesorală

– bucătărie proprie

– magazine

– grupuri santitare

(poza)

  • Sală de sport

(poza)

  • Teren de sport bituminat

(poza)

  • Curte interioară cu spaţiu de joacă pentru preşcolari

(poza)

  • Cabinet medical

(poza)